Zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego dla dzieci

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty łączone w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia wykonane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być więcej zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i wprowadzać na skalę jego szans ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.