Zagrozenie wybuchem strefy

W większości budynków, magazynach czy na gruntach otwartych dopasowuje się substancje palne w perspektywie gazów, cieczy czy ciał określonych w roli rozdrobnionej, czyli pyły, włókna, frakcje lotne. W wielu miejscach takie wyroby są również magazynowane. W takich wypadkach pracodawca jest zobowiązany do opracowania oceny zagrożenia wybuchem. Ocena zagrożenia początkiem jest zadaniem pracodawcy oraz tworzy w naszym zakresie identyfikację pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, w jakich mogą spotkać materiały wybuchowe.

Następnym etapem jest klasyfikacja tych dziedzin i wyznaczenie kształtu i zasięgu stref zagrożenia wybuchem. Tą sprawą którą powinien zbudować jest przygotowanie dokumentacji graficznej, a także opisowej, w jakich powstaje wykaz przestrzeni i klasyfikacja stref zagrożonych.
Komendant Miejskiej/ Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej weryfikuje wykonanie oraz poprawność oceny zagrożenia wybuchem.
Koszty opracowania oceny zagrożenia początkiem są ustalane indywidualnie, przy uwzględnieniu kilku punktów, np.:
– profil działalności danej firmy,
– wielkości oraz charakteru praktycznych i trzymanych w składach substancji palnych, mogących powodować zagrożenie wybuchem,
– charakterystyki danego obiektu, zatem jego powierzchni, ilości powierzchni oraz kondygnacji,
– oraz czy dla danego punktu była sporządzona analiza dotycząca bezpieczeństwa wybuchowego lub/ oraz pożarowego.
Ocena zagrożenia początkiem pewno być wytworzona w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim dodatkowo w razie potrzeby jeszcze innych.
Oferujemy i warsztaty doszkalające i ćwiczenia z poziomu ochrony przeciwwybuchowej. Oferta skierowana jest do wszelkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wybuchowego, a w szczególności do pracodawców, u jakich w spółkach pojawiają się substancje palne i którzy są zobowiązani do dokonania oceny zagrożenia wybuchem, a też pracowników bhp, pracowników narażonych na zagrożenia wybuchowe, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.