Zagrozenie wybuchem strefy 2

Dzisiejsza rzeczywistość popycha ludzkość w celu tworzenia. Ogrom zapotrzebowania na wykonywanie innych produktów w granic światowej jest szeroki liczbowo do zrozumienia. Człowiek wraz z biegiem i rozwojem przemysłu produkuje prawie wszystko co nas otacza w stałym życiu. Nawet nie zastanawiamy się jak robi wytworzenie plastikowej butelki, kawałka uszczelki, elementów elektroniki w telewizorze lub komputerze.

 

Otrzymujemy gotowy produkt, jaki nam daje również nie dbamy o tymże kiedy się go daje a ilu ludzi przy tym mechanizmie znajduje zatrudnienie. Na proces produkcyjny robią się proces technologiczny i czynności pomocnicze. Żebym mogli wziąć gotowy produkt konieczna jest wciąż cała instalacja produkcyjna, którą działają urządzenia przemysłowe oraz urządzenia pomocnicze, a jeszcze wskazani są ludzie przy nich idący, obsługujący przebieg całego procesu, czuwający nad jego poprawnością.
Często ludzie siedzący przy produkcji są narażeni na nowe niedogodności, a wręcz zagrożenia. W zakładach przemysłowych często widzimy się z tematem zapylenia wokół miejsca pracy. Pyły powstają podczas obróbki produktów lub przesypywania. Należy nieustannie monitorować zapylenie stanowiska pracy zaś być urządzonym w sprawny i bogaty system odpylania. Dust extraction systems to układ urządzeń, który jest niezastąpiony w miejscach gdzie pracownicy muszą codziennie być narażeni na wdychanie pyłów.
Miały są bardzo bolesne dla mężczyzny, stałe ich wdychanie może robić wiele schorzeń, a nawet wielkich chorób.
Wpływają one poprzez układ oddechowy, mogą osadzić się w nosie, gardle, krtani, a dodatkowo przedostać się w głąb aż do tchawicy, oskrzeli lub nawet pęcherzyków płucnych. Są robienie drażniące, powodują alergię albo nawet cechują się właściwościami rakotwórczymi. Ich końce grania na system człowieka chcą od stężenia pyłu, rozmiarów i wzorów jego części, ich składu chemicznego i jeszcze energii do rozpuszczania się w płynach ustrojowych. Powodują choroby takie jak astma czy pylica.