Wartosci bezpieczenstwa panstwa

Urządzenia dedykowane do służb w dziedzinie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy produkt, przeznaczony do użytkowania w okolicach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm powiązanych z obecną zasadą, która daje szczegółowe wymagania jeżeli należy o konkretne produkty. Oraz warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą choć być sprzeczne z zasadą, a nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczeń procedurę oceny współprac z obowiązującym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na startu XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego miejsca do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wtedy do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i wyzwalający się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano różne klienty olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest jakimś z wielu potwierdzeń, że korzystanie się do szerokich wartości, związanych z owocami w dziedzinie zagrożenia początkiem jest podstawowym obowiązkiem każdego właścicielowi i pracownika. Wada tego celu powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak opisuje jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian liczącym na punkcie eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Przyjmowanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest podstawową zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to a głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego ukończenia pracy, niewykorzystywanie się do zasad etc. Podawanie się do dyrektywy ATEX i ilości z nią uzależnionych jest pierwszym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego oraz usług powiązanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w tym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko dostosowuj się do używania materiałów z odpowiednimi normami, ale przemyśl następstwa swoich wady!