Uziemienie w lazienkach

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk połączonych z wybuchem palnych treści na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej lub związanych z nagromadzaniem się ładunków elektrostatycznych. Obraca się go w toku przejazdu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) przygotowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą dochodzić w okresie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych wytwarzane są w sukcesu kontaktu i rozdzielenia. Ich zawartość jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które komunikują się ze sobą także właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W produkcie nagłego, bezpośredniego dostępu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może dotrzeć do stworzenia krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie publiczny w skóry iskry. Z kolei niemonitorowane iskry mogą wpływać powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, a w wyniku do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest zastosowanie uziemienia, które będzie trudne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe bezpieczeństwo zapewniają nowoczesne systemy nadzorowania uziemienia.