Uziemienie stacji 110 kv

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w olbrzymim stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w skutku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może spowodować zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu oraz tymże jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym stanowiło więc możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć odpowiednie uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia wznoszą się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Przewody wprowadzane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną oraz niezwykle wysoką wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej delikatne uziemienie będące system ochrony, który daje na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w terminie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy zwraca się tego standardu uziemienia? Najczęściej odnosi się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W czasie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i koncentruje się w towarzystwie substancji łatwopalnych, dochodzi do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie mocny zacisk i tak dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Istotne istnieje obecne, że zaczynane w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na możliwości testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.