Uziemienie kolor

Uziemienie to droga dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje ostatnie proces szanujący się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w wyniku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie okazuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne typy uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W sieci uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze względu na indywidualną konstrukcję liczy się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego struktura określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić przeprowadzone dobrze i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym końca przyjmuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być prowadzone z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu ważna jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej i mogą ulec uszkodzeniu.