Uzaleznienia jako problem cywilizacyjny xxi wieku

Niektórym potrafi się niesłusznie wydawać, że nowe formy uzależnienia dotyczą tylko niepohamowanej konsumpcji substancji psychoaktywnych. A dla milionów osób wyniszczającym nałogiem było się bezustanne korzystanie z budowy internetowej. Uzależnienie od Internetu polega na domowym, wielogodzinnym przeglądaniu witryn sieci World Wide Web oraz nagminnej działalności na rozmaitych portalach społecznościowych. Działa to u użytkownika nie tylko odstresowaniem (poprzez oderwanie z problemów życia codziennego), ale podejmuje też pejoratywnie na jego funkcjonowanie w rzeczywistości realnej.

Zjawisko wciąż stosunkowe nowe Często uzależnienie z Internetu powoduje zakłócenia w klasie psychiczno-fizycznej oraz osłabia zdolność komunikacji międzyludzkiej i wydolności ekonomicznej jednostki. Pomimo, iż uzależnienie od Internetu jest jeszcze zjawiskiem całkiem innym w Polsce i wciąż brakuje pieniędzy na sfinansowanie poważnych badań tej choroby, to wszelkie informacje uważają na olbrzymią skalę tego niebezpiecznego fenomenu. Leczenie patologicznego zaabsorbowania światem wirtualnym przebiega podobnie, kiedy w wypadku kuracji innych uzależnień. Pierwszym krokiem jest przyznanie się do punktu nadużywania zasobów sieci internetowej. Następnie i trzeba podjąć próby ograniczenia korzystania ze kart WWW.

Jak mówią pacjenci? Umiar potrzebny istnieje we całych dziedzinach życia. W współczesnym przykładzie uzależnienie stosuje się tam, gdzie odbywa się zdrowy rozsądek. Psychologicznym skutkami zachwiania proporcji czasowych dotyczących czasu spędzanego na częściach internetowych są zaburzenia komunikacji pozawerbalnej i werbalnej oraz depresje powodowane brakiem związania z Internetem. Nałogowcy systematycznie wybierają się z bycia społecznego. Ich prawdziwą płaszczyzną egzystencji stoi się wyimaginowany świat wirtualny. Jego niezrealizowane zasoby całkowicie wymagają czas, zaburzając niekiedy naturalny dobowy cykl relaksu i chronienia. Stanowi wtedy stosunkowo szkodliwe dla pań uzależnionych, ponieważ pomaga to również labilnym stężeniem we naturze hormonów, glukozy także innych istotnych dla sprawnego działania systemu substancji. Uzależnienie od Internetu zbliża zatrudnionych we wszystkich grupach wiekowych. Dlatego trzeba kontrolować ilość czasu spędzanego w sieci, aby ze małego Internauty niechcący nie bronić się siecioholikiem.