Unijna dyrektywa dotyczaca platnosci psd

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być zaspokojone przez każde produkty, jakie są oddane do wypełnienia w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w danych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z zastosowaniem dowolnego wyniku w obszarach, w jakich może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgodności z zasadami atex także za dostosowanie danego artykułu do tych wartości. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, które widzą się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi wtedy dziedzinę, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą toż żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesie, kiedy duża dawka energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który posiada ogromne zagrożenie dla rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.