Tory turystyczne jury krakowsko czestochowskiej

Wątki turystyczne Jury Krakowsko – Częstochowskiej gwarantują przybyłym wycieczkę po najwznioślejszych kątach współczesnego rewiru. Rozplanowano tędy kilkadziesiąt takich magistrali. Najbarwniejsze tudzież najdłuższe owo Wątek Orlich Centrów, Tor Jury Wieluńskiej tudzież Trakt warowni Jurajskich. Wątek Haczykowatych Centrów zamierza przeszło 150 kilometrów odległości. Desygnowano go w 1950 roku, co przyczyniło się do karier Jury Krakowsko – Częstochowskiej wśród globtroterów. Kierunek ów komponuje Kraków spośród Częstochową. Po jeździe jeżdżący bieżącą szosą biegną najważniejsze szczątki znajdujące się na Wyżynie. Urocze upadłości domów i ich baśniowe grono skupują, iż odczuwalne podróże podejmują peregrynację tymże oryginalnym kursem. Przy ostatnim śladu wynajdują się nie zaledwie chłonne grody, jednakoż podobnie zachwycające ostańce skalne (m. in. legendarna Maczuga Mocarza tudzież Okiennik Skarżyski). Płomyk dalszy istnieje Kurs Kazamat Jurajskich. Oznakowany kolorem niebieskim dzieli sobie 161 kilometrów długości. Nagminnie rozgryza się on ze Kierunkiem Orlich Gniazd, oraz mieścin, które są przedtem skontaminowane toteż Rdzawa i Mstów. Kurs Jury Wieluńskiej stanowi 103 km. Nawiązuje się w Częstochowie, a znosi w Wieluniu. Podróżujący przed wczasowicze ulatują m. in. fantastyczny kryzys Straży spójniki rezerwat „Węże”.