Tlumaczenia z zakresu medycyny

Medycyna to nauka, która rozwinęła się niezwykle szeroko na całym świecie. Dlatego też do profesjonalnych biur tłumaczeń dość często trafiają tłumaczenia medyczne. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczą one kwestii związanych z medycyną. A że kwestie te bywają naprawdę różne, to i tłumaczenia medyczne są kategorią tłumaczeń niezwykle rozgałęzioną.

Czego dotyczą tłumaczenia?
Wiele z nich dotyczy kart pacjentów leczonych w innym kraju. Wówczas tłumaczeniu ulegają wszystkie postawione diagnozy, przeprowadzone badania wraz z wynikami, czy zalecenia dla pacjenta, który leczenie ma kontynuować już w swoim kraju pod opieką rodzimych lekarzy. Drugą kategorię dokumentów medycznych, często tłumaczonych, stanowią dokumenty różnego rodzaju badań naukowych. Medycyna, jako nauka nie może zamykać się ze swymi wynikami badań na kraj, który je przeprowadza. Wszelkie badania wykonywane są po to, aby na całym świecie skuteczniej leczyć różnego rodzaju schorzenia i choroby, czy im zapobiegać. Wyniki prowadzonych badań muszą więc być udostępniane, aby cały świat mógł z nich czerpać. A żeby tak się właśnie stało, potrzebne jest ich profesjonalne przetłumaczenie. Uzupełnieniem wymienionych rodzajów dokumentów są dokumenty na potrzeby konferencji medycznych. Nie zawsze można liczyć na tłumacza symultanicznego. A nawet, jeśli można, to i tak uczestnicy konferencji chcieliby mieć dostęp do pełnej treści wystąpienia.

A kto je wykonuje? Jak nietrudno się domyśleć, tłumaczeniami tego typu powinni zajmować się nie tylko doskonali lingwiści, ale również osoby o ugruntowanej wiedzy medycznej. Nie muszą być to lekarze, bo mogą być to osoby wykonujące na przykład zawód pielęgniarza, czy ratownika medycznego. Ważne, żeby osoby te doskonale znały słownictwo medyczne i potrafiły dokonać przekładu, zachowując jego pełną wartość merytoryczną. Bardzo ważne jest też, aby w przypadku tekstów z danej specjalizacji, lekarz specjalista danej gałęzi choćby dokonał korekty, czy był konsultantem. Wierność przekładu jest tu przecież kluczowa.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl