Tlumacz symultaniczny

Rozumienia to dawanie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Można je rozłożyć na pisemne oraz ustne. Tłumaczenia pisemne zabierają się przede ludziom do przekazywania treści tekstu, jaki stanowi zapisany. Czasem i przekłada się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki rodzaj przekładu jest rozciągnięty w okresie również bogata wykorzystać  różnych porady jak np. słownik. Rozumienia te oznaczają się olbrzymią dokładnością również bardzo ciekawą formą.

Tłumaczenia ustne są tu i już, na bieżąco, z obowiązującymi twarzami a w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc ale w takiej formie, należy tworzyć toż ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te liczby to wpływania równoczesne, czy takie, że wykonują się w szczelnej kabinie, przez która widać przemawiającego. Narzędzie to nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie ma także bezpośredniego związku z tłumaczem. Nie ważna i poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny pragnie liczyć szybki refleks oraz być pewny na stres. Do różnej grupy należą tłumaczenia konsekutywne czyli polegają na tym, że tłumacz czeka, aż prelegent zrealizuje swoje wystąpienie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często również sporządza notatki. Po zakończeniu, czy w czasie luki w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w stylu lubianym. Tłumaczenie konsekutywne tworzy się do selekcji najważniejszych informacji oraz przeznaczenia kwintesencji danego stanowiska. Tłumaczenia takie praktykowane są przeważnie podczas oficjalnych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne zastępuje się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze przygotowany tłumacz konsekutywny stanowi w kształcie odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze często sięgają specjalny system notatek, robiący się ze określonych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Nie stanowi ważne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale szczegółowej informacji. Uznają one potem odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a jeszcze tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo wytężoną pracą, która chce dobrej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed rozpoczęciem działalności, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.