Technologia gastronomiczna schematy blokowe

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w rozmiarze systemów ochronnych i urządzeń, które zjadane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a i sposoby wykazywania współprac z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną osobę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodzie z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z poradą, że produkt jest równoznaczny z częścią to uważa się jego zgoda z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych podawanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi dbać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i systemy ochronne powinny stanowić oczywiście zaprojektowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić konstruowane ze znajomością wiedzy technicznej. I stron i podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i razem z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które mogłyby przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą zrobić zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich obowiązywania nie powstaną za wysokie temperatury i promieniowanie. Nie mogą mieć zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.