System mrp material requirements planning

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów służących do stosowania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich włącza się surowce, komponenty i produkty. Tworzy on zbyt zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów i zaplanować terminarz dostaw w taki sposób, aby przewidzieć zamieniający się popyt na rynku. MRP przeważnie jest wzmacniany przez odpowiednie systemy informatyczne.

Głównym celem systemu MRP jest zmniejszenie kosztów finansowych na realizację w danym biurze czy firmie. Otrzymuje się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Dokonuje się bowiem do MRP dane o założonej w najszybszym czasie czasu prac albo zamówieniach na wyroby już gotowe. Na platformie tych wiedzy system planuje produkcję poszczególnych składników i transport materiałów oraz podzespołów. System pozyskuje informacje z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan sztuk oraz system zamówień. Mienie to ważna wykonać zarówno wprzód, jak również wstecz. System określa orientacyjny czas pracy oraz czas dostawy. W wyniku bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu prac oraz wzrost opłacalności.
Do ważnych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy półproduktów i środków, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów pracy i szybkie działanie na każdy zachodzące w urzędzie zmiany.
Zanim ogromną popularność zdobył system MRP na zbytu do prowadzenia zasobami stosowano inne metody np EQQ i ROP/ROQ. Właśnie w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Mienia potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako pierwsza wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Metoda ta świetna się bardzo aktywna i estetyczna, stąd już 10 lat później była z osiągnięciem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 było zatem obecnie około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest wskazana kontrola procesu produkcyjnego firmy tworzących w otoczeniu produkcyjnym. Na zasadzie zamówień klientów prowadzi on w jakiej ilości należy wytworzyć efekt końcowy.