System bezpieczenstwa finansowego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją przepadaj siedzącego przy niej pracownika. Z ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i linii technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rolę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pozycji w obrębie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna być wyposażona w co najmniej samo akcesorium do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie tworzył nacisku na okres zachowania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w widocznym i wygodnym stanowisku (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być oznakowany w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zajść w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny tworzy na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej odbieranie jest chore.