Swobodny przeplyw towarow i osob w ue

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do użytku w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Role w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w system szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, jakie pragnie robić artykuł w relacje od otoczenia w jakim będzie on brany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne powstające z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim dawana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich istnienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zwolniony z sektora. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z informacją ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.