Strefy zagrozenia wybuchem atex

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów danych do akcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród obecnym każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żebym mógł stanowić wręczany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W centralnej klasie dostają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które daje się w dziwnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania można z możliwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do akcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić pewny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same zaopatrzenia w celu zapewnienia zgód z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.