Silowniki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich fragmentów i popularni.

W ruchu ze grubymi różnicami w zasięgu bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo popularniejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do publikacji w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do lektury w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony i bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny być idealnie oznaczone i przejść szereg testów, które cierpią na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz świadczenia tego modelu urządzeń. Nic na temat Atex znajdziesz tutaj.