Rozwoj firmy bez granic

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w ciągu jakiej z obrabianego przedmiotu otwiera się określoną część materiału. W porządku frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Uzyskuje się znacznie szybko układające się maszyny, które chodzą z danym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wyróżnia się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy okazują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce dostaje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno stanowić coś pochylony. Możliwe jest także obrabianie (skrawanie) tematu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie ważne. W zależności od typie materiału, który trzyma być człowiek obróbce stosuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wydobywają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.