Pyly eoliczne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

Ze powodu na nacisk na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zadaniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie prywatnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najniższych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Chorobą tego podejścia jest słaba skuteczność odpylania, dlatego często są wprowadzane w zintegrowaniu z pozostałymi odpylaczami. Bardzo silną efektywnością działania charakteryzują się odpylacze filtracyjne. Podawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest od gałęzi przemysłu a od pewnego zagrożenia.