Przeszkolenie w zakresie obslugi i konserwacji ukladow zasilania o napieciu przekraczajacym 1kv

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia dużo drugich stanowisk pracy. Są aktualne w licznej skali fabryki. Niestety świadczy toż ze sobą jeszcze to różne zagrożenia w pracy. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z alejce nie zostanie pobrany w takim sklepie. Często maszyny których bierze się do realizacji mają większe, lub niższe zagrożenie. Żeby je służyć są potrzebne odpowiednie wiedze, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Jeszcze więcej jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub innego rodzaju pyłami. By unosić się w takich strefach chciane jest właściwe przeszkolenie. Takim ćwiczeniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują ważne wiadomości z działu techniki przeciwwybuchowej i informacji ATEX. Stosowane stanowi ono w szczególności: do kobiet dorosłych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których mówią strefy zagrożone wybuchem, osób działających w okolicach zagrożonych wybuchem, a dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak dzielą się odpowiednie powierzchni i gdy ważne ryzyko jest trwanie w nich, w który rób zabezpiecza się urządzenia mogące istnieć zagrożenie wybuchem, jak kwalifikują się substancje wybuchowe (podział na jakości wybuchowe i kultury temperaturowe), jakie przepisy funkcjonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem, i jak rozpoznać strefy pyłowe. Szkolenie istnieje na ogół jednodniowe, tylko niektóre firmy świadczą szansa poznania go w dwóch ratach po parę godzin. Każde ćwiczenie tego rodzaju zakończone jest egzaminem sprawdzającym co zapamiętaliśmy. W wypadku uzyskania efektu negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu chciane jest ponowne przeszkolenie co łączy się że z pozostałymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest on dawany na środowisku i łączona jest na niego dodatkowa naklejka, albo w relacje z firmy prowadzącej kierowanie jest wysyłany pocztą.