Przenosnik slimakowy 160

Przenośniki ślimakowe są zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie, To urządzenie służy do podawania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika lub z gnojownika. Ma również użycie do rozładunku i załadunku ziarna.
Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy określany istnieje również żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.
Przenośnik ślimakowy wiąże się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Pomaga także przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane też do wstępnego czyszczenia zboża. Urządzenie to wykonywa zazwyczaj jako element tendencji do pracy pasz oraz tendencji do przechowywania zboża. Przenośniki ślimakowe to dania o odległości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o miar od 1,5 do 11 kW.
Przenośniki ślimakowe są niezwykle funkcjonalnymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich stałej eksploatacji niezwykle znaczące jest sprawdzanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te podzespoły są najbardziej awaryjne w urządzeniu. Poza tym, należy dbać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Wymaga on liczyć maksymalnie 45 stopni.
Wyjątkiem od tej prawdy są przenośniki pionowe. Stanowią to urządzenia dedykowane do lektury przy ścianach budynków, silosów oraz zagranicznych obiektów ekonomicznych i gospodarskich.
Przenośniki ślimakowe mają dużo korzyści. Określają się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na siłę, niską ceną i małymi kosztami eksploatacji, łatwością manewrowania i ofertą zmiany kąta pracy przenośnika.
Istnieją też przenośniki dostosowane do zmiany położenia. Dzięki tej czynności przenośnik można dawać w drugich częściach. Nie właśnie w gospodarstwie. Przenośniki umożliwiają i zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można poszerzyć o kolejne elementy np. kosz zasypowy, innego sposobu rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.