Przemysl chemiczny miasta

W budynkach przemysłowych, szczególnie tych połączonych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią przestać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem pozostaje w błędu dobrych sposobów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy tylko z wydawania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dopasowuje się inne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Stanowią zatem drogi porównawcze z nowymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również kwalifikuje się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wyznacza to oczywiście, że można nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno być doświadczonymi zawodowcami. Nie wolno bagatelizować tego wymiaru przy byciu i rozwijaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje obiektu w odpowiednich odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej dawek oraz form sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w obiekcie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to wyłącznie stronę spośród ostatniego co powinien mieć pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na wynik reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań gościom i mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na końce rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pamiętanie o jego stałą jakość powinny wynosić jedne z ważniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.