Program matematyczny do liczenia calek

W nowych czasach, w klubie z bardzo błyskawicznym rozwojem nowych metod komputerowych MES (metoda elementów skończonych) szybko stawała się bardzo dużym narzędziem analizy numerycznej różnorodnych konstrukcji. Modelowanie MES znalazło znacznie silne zastosowanie praktycznie we jakichkolwiek tych obszarach inżynierskich oraz w matematyce stosowanej. Najprościej rzecz mówiąc MES, jest ciężką metodą rozwiązania równań różniczkowych i cząstkowych (po wcześniejszej dyskretyzacji w znaczącej przestrzeni).

Czym jest MES
Metoda elementów skończonych, obecne w chwili obecnej sama spośród najtańszych, komputerowych metod wyznaczania naprężenia, uogólnionych sił, odkształceń oraz przemieszczeń w badanych konstrukcjach. Modelowanie MES buduje się na planie planu na całą liczbę elementów skończonych. W kraju każdego pojedynczego elementu można dokonywać pewnych aproksymacji, oraz każde niewiadome (głównie przemieszczenia) prezentowane są przez specjalną funkcję interpolacyjną, za pomocą wartości samych pozycji w zamkniętej liczbie punków (zwanych potocznie węzłami).

Zastosowanie modelowania MES
W nowych czasach za pomocą metody MES bada się wytrzymałość konstrukcji, naprężenia, przemieszczenia oraz symulację wszelkich odkształceń. W mechanice komputerowej (CAE) za pomocą tej procedury można badać i przepływ ciepła i przepływ cieczy. Metoda MES doskonale przydaje się także do poszukiwania dynamiki, statyki maszyn, kinematyki oraz oddziaływania magnetostatycznego, elektromagnetycznego i elektrostatycznego. Modelowanie MES że być prowadzone w 2D (przestrzeni dwuwymiarowej), gdzie dyskretyzacja obniża się często do podziału konkretnego działu na trójkąty. Dzięki takiej strategii możemy obliczać wartości, które pojawiają się w zestawie danego układu. W metodzie obecnej są jednak pewne ograniczenia o jakich należy pamiętać.

Największe zalety oraz zalety metody MES
Najważniejszą zaletą MES jest dokładnie możliwość uzyskania odpowiednich wyników nawet dla bardzo złożonych kształtów, dla których znacznie niestety było aby przeprowadzić zwykłe obliczenia analityczne. W pracy świadczy to, że poszczególne zagadnienia potrafią stanowić odtwarzane w pamięci komputera, bez konieczności budowania kosztownych prototypów. Taki proces w bardzo ważnym stopniu ułatwia cały proces projektowania.
Podział badanego obszaru na jeszcze to młodsze elementy, skutkuje dokładniejszymi wynikami obliczeń. Należy pamiętać też a o tym, że jest toż kupione znacznie większym zapotrzebowaniem na wielu obliczeniową nowoczesnych komputerów. Pamiętać należy więcej a o tym, iż w takim przypadku, należy bardzo rozliczać się i z całymi błędami obliczeń, które wynikają z licznych przybliżeń przetwarzanych wartości. Jeżeli badany obszar tworzyć będzie się z kilkuset tysięcy różnych elementów, jakie korzystają nieliniowe właściwości, toż w takiej form obliczanie wymaga być dosyć modyfikowane w przyszłych iteracjach, dzięki czemu końcowe rozwiązanie będzie prawidłowe.