Pospiech znaczenie snu

http://pakowarki.pl/produkt/pakowarka-prozniowa-multivac-p100/Pakowanie próżniowe żywności - Multivac P100

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów zwraca się różne środki gaśnicze. Największym jest absolutnie woda. Wprawdzie nie w jakimś przykładzie można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika może z ostatniego, że można ją używać tylko w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie ważna spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę dopasowuje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Także w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.