Pompa tlokowa sprzedam

Pompa membranowa inaczej nazywana jest pompą wyporową. Znajduje swoje zastosowanie między innymi w różnorakich instalacjach do przetłaczania prawie każdego medium. Jej roboczym organem jest plastikowa lub gumowa membrana, która kierowana jest przy pomocy dźwigni.
Cechy charakterystyczne
Jej stroną rozpoznawalną jest brak przecieków, dzięki dlaczego jest szeroko wykorzystywana do pompowania cieczy toksycznych oraz zanieczyszczonych. Jej użycie zwraca się do oczyszczalni wody, przemysłu farbiarskiego, drukarskiego, lakierniczego, do transportu produktów spożywczych, w przemyśle mechanicznym, ceramicznym, górniczym, budowlanym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym i chemicznym, a też przy transporcie chemikaliów.

Pompy membranowe zapewniają niezawodny, skuteczny i przemysłowy transport każdego rodzaju cieczy.
Pompy, które dotyczą z wykorzystaniem pneumatyki wymagają dostawy sprzężonego powietrza. Są one napędzane sprężonym powietrzem. Ich działanie zakłada się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem za pomocą systemu dystrybucji kierującego powietrze na jedną z membran. Membrany zaś związane są wspólną osią. Jedna membrana wykonująca posuw tłoczenia prowadzi w bezpośrednią stronę drugą jaka w tym czasie zasysa medium. Następnie ponownie cykl wydaje się z odwróceniem zakresów działania.

Rodzaje pomp
Pompy membranowe dostępne są w pozostałych wykonaniach membran: NR (guma naturalna), NBR, EPDM, FKM (Viton), SANTOPREN. Rodzaje napędu pomp są następujące: pneumatyczny (sprężynowym powietrzem), silnik elektryczny, z silnikiem spalinowym, hydraulicznie.
Pompy membranowe zasilane sprężonym powietrzem widoczne są w drugich wykonaniach materiałowych m.in. metalowe a z ciał sztucznych. Dają możliwość transportu mediów agresywnych chemicznie, ściernych, a ponadto dużej gęstości. Na targu istnieją pompy w wykonaniach sanitarnych (pompy spożywcze) oraz pompy z certyfikatem ATEX.