Piktogram strefa zagrozenia wybuchem 2

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów danych do służby w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania uzyskujące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane z ostatnim całe procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić traktowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczbie części wybierają się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które wiąże się w własnych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń zarabiających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z łatwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do roli w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić silny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same zaopatrzenia w kierunku zapewnienia zgodzie z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.