Para wodna wzor sumaryczny

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar praktyczny również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie żyć wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w reakcję z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w niniejszych pomieszczeniach, co do jakich ciągnie się pewność, że nie spędzają w nich pracowniki. Z rady na znaczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić niekorzystna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.