Organizacja zaplecza kadrowego

Każda firma, która zatrudnia pracowników musi mieć odpowiednio zorganizowane zaplecze kadrowe. Chodzi o kompleksową obsługę pracowników, która jest niezbędna do tego, żeby sprawnie i szybko reagować na różne zjawiska mające miejsce w pracy.

Czym zajmuje się takie zaplecze? Najogólniej rzecz ujmując, są to kwestie związane z pracownikami i wszystko co ich dotyczy i może mieć dla nich znaczenie.

Po pierwsze, będzie to zatrudnianie pracowników. Przygotowanie odpowiednich dokumentów, sporządzenie umowy. Wszystko ważne jest żeby pracownicy byli zgodnie z przepisami przyjęci do pracy. Automatycznie, wiadomo, że będzie się to również wiązało ze zwalnianiem z pracy i rozstawaniem się z pracownikiem.

Dalej, kadry i płace dla twojej firmy są ważne po to by odpowiednio rozliczać pracę pracowników. Wszelkie kwestie związane z wypłatami, premiami, rekompensatami czy rozliczeniami leżą właśnie w gestii kadr i płac i to one muszą się z tym odpowiednio uporać.

Kolejnym, niezwykle ważnym zadaniem jest kwestia nieobecności pracowników w pracy. Trzeba tę nieobecność odpowiednio rozliczyć i odpowiednio zapisać, żeby nie było potem niejasności.

Nieobecność może być spowodowana na przykład chorobą. Wówczas, pracownikowi nie przysługuje cała pensja tylko jej znaczna część, która jest określona w przepisach i nimi regulowana. Choroba musi być jednak udokumentowana i potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami.

Nieobecność może być też spowodowana urlopem. Wtedy pracownikowi należy się całe jego wynagrodzenie, nie można mu nic zmniejszyć, nie można mu nic odliczyć. Odlicza się jedynie dni od przysługującego mu urlopu, bo jest to czas wyliczony i określony i nie ma takiej możliwości, żeby przekroczyć czas swojego przynależnego urlopu. Trzeba zmieścić się w wyznaczonym limicie, w przeciwnym razie za kolejne dni wolnego nie będziemy mieli płacone.