Odpylacze suche i mokre

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) stoi w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla małych oraz zdrowych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udostępniane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w okresie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Wdrożeniowiec systemów erp

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest wygodne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego funkcji (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).