Ochrona przeciwwybuchowa co musisz wiedziec

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie dużych ilości energii. Zjawisko to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej jest to grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.


Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich strefy, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, występujących w formie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których skutki byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a także naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest ochrona przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały stworzone specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo pracujących w nich ludziom.