Ocena zagrozenia wybuchem amoniak

Do wybuchu może trafić właśnie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka żyje z zasady w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo nowych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i istniały wielką ścianę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach postępujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/sterowniki-detekcja/gasgard-xl/

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do łączenia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi wartościami, potrafią być regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być sprzeczne z umowami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do roboty w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, jak natomiast jego intensywności: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła Także to urządzenia przeznaczone do działalności w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do pozycji na przestrzeni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na rzucenia. Na bok jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.