Normy zharmonizowane z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Kieruje się w decydującej wadze do wymagań jakie potrzebują być wypełnione przez produkt, który dany jest do wykonania w strefach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a i systemy ochronne, które określone są do wykorzystywania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa wiąże się wyłącznie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W obecnej dyrektywie wymagania szczegółowe stosowane są w ilościach. Natomiast mówiąc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w konkretnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa charakteryzuje się obligatoryjnością. Jej celem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem dostaną we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX przenosi się do popularni składowych, wtedy kiedy są znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz układów ochronnych. Stosuje się zarówno do urządzeń, które urządzane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i jakich obecność może być bezpośredni nacisk na sprzęt ochronny używany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie daje się do aparatury medycznej, narzędzi oraz sposobów ochronnych danych do specjalistycznego korzystania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego ale do punktów wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla każdych wyrobów danych do wdrażania w okolicach zagrożonych wybuchem wymagania społeczne i uzupełniające dla danych kategorii i kategorii wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zawarte w Dodatku II.
Dania a sposoby ochronne potrafią stanowić materiałem oraz innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów a które dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE.