Mikroskop i jego budowa

Kolposkop został wymyślony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest obecne przyrząd do poszukiwania ginekologicznego, który wygląda i przestrzega się podobnie do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na określone wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Narzędzie to daje w układzie krótkiego okresu, bo tylko kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, bądź nie, czy żyją na nim jedne zmiany nowotworowe, bądź nie pewnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest właśnie najbardziej skomplikowanym ze wszystkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w współczesnych czasach, stanowi ona nadal właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w stopniu wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, kojarzy się szereg nowych badań, takich jak na przykład cytologię. Choć jest obecne określenie, które właśnie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która grana jest przy wykorzystaniu narzędzia nazywanego kolposkop stanowi o znacznie bardziej aktywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent okazji na znalezienie nowotworu w oryginalnym jego stadium. Czemu stanowi to takie ważne? Bo lecz w wczesnej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, i czym wysoce zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na życie. Uczeni w części medycyny, oraz specjaliści polecający się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest związać obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne i badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Bardzo to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o przeprowadzać badania przynajmniej raz na kwartał.