Krajalnica w szafce

Wszystek pracownik jest jedyny. W społeczeństwie jesteśmy grupę, część pewnej ogólnie przyjętej całości. Prezentujemy się pewnymi podobieństwami, wspólnymi poglądami na innego typu dziedziny życia, łączy nas taż taż tradycja i historia. Nie znaczy to wprawdzie, że pełni istniejemy tacy sami. Grupa ludzi jest ogromną grupą, jaka stanowi systemem niepodrabialnych, całkowicie indywidualnych jednostek. Wszystka z norm ma zysk wyższy lub drobniejszy na ogólne funkcjonowanie wspólnoty, każda jednostka w system mniejszy albo większy przydałaby się do zmiany historii całej rodziny.

Wszyscy są zbiorem indywidualnych jednostek, które choć stanowią dobre cechy wspólne, które można ogólnie określić jako zbiór ogólnie przyjętych norm pięknych i działania. Co natomiast zrobić w przypadku, gdy pojawiają się w większości osoby dzielące się w rodzaj diametralny? Czym one się charakteryzują? Czy odmienność w obecnym fakcie może zostać rozpatrywana w porządek pozytywny?

Osoby, jakie nie potrafią spełnić ogólnie przyjętych ilości i odpowiednio funkcjonować w społeczeństwie są określane jak starce z zaburzeniami osobowości. Jest wiele sposobów określonych przez naukowców zaburzeń osobowości, posiadają one jednak kilka wspólnych cech charakterystycznych. Powstaje spośród ostatniego, że osoby korzystające zaburzenia osobowości będą:

głęboko zakorzenione i zachowane wzorce zachowań, których kolej jest praktycznie niemożliwa bez powodu na pozycję, w jakiej dana osoba się znajdzie, mała elastyczność odpowiedzi na szerokie sytuacje publiczne i swoje, skrajna lub duża odmienność w związku do ogólnie przyjętych przez daną kulturę norm, subiektywnie powiązane z mieniem lub trudnościami w osiągnięciu życiowych celów.

Jak zatem widać, wszelkie nowości w psychice człowieka kończą się w okresie, kiedy osoba stoi się istotą samodzielnie badającą i nadającą nasze pomysły, a wtedy w terminie dojrzewania. Zaburzenia osobie są więc niemal niemożliwe do powstania w ciągu wczesnego dzieciństwa. Nie każde rodzaje odmienności od grupy oznaczają powstające, bądź teraz powstałe zaburzenia osobowości. Choć te nieleczone mogą robić nie właśnie do zabiegu adaptacji w społeczeństwie, a zarówno do ważnych konsekwencji, nie jest bowiem rzadkością, że kobiety cierpiące na zaburzenie osobowości popełniają nieświadomie zbrodnie lub odbierają sobie życie.