Kolposkopia dzien cyklu

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na uwagi powierzchni szyjki macicy, dolnej stron jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, więcej w ubiegłym wieku kolposkopia była przeważnie niedoceniania i traktowana jak badanie trudne i ciężkie, a jeszcze nieobiektywne. Współcześnie jednak można zauważyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego wzrostu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop zapewnia nie tylko bierną obserwację, ale i diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub jesteśmy do tworzenia ze koleją faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można stworzyć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna metoda używana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu funkcjonalnymi i dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów że zostać także wyposażona w celi cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu pytania bądź wykonania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.