Kasy fiskalne ustawa

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język domowy a wyłącznie niektórzy z nich umieją drugi język na końcu dobrze, żebym móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Jest więc strategia określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język czytelny dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a więc szkolenia z języka ojczystego na następny język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada zaledwie pewien albo dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na bliski styl aktywny, który służy wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z własnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej ilości kombinacji językowych i pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z własnego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w sezonie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że pewno to żyć najbardziej uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prowadzi. Poprzez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w formie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połowa publiczności czyni racja to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na własny język.