Kasa fiskalna elzab jota e

Na wstęp warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

moduły erp

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a i usługa w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich współpraca z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgoda z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i elementu fiskalnego co do solidarności z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami wpisuje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być dokonany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją praca lub z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, lecz nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego oceniane są przede wszystkim te czynniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak czyli w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na funkcjonowanie kasy, ani te nie sprawdza, czy inne elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, lecz będą obecne rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.