Kasa fiskalna czynny zal

Popełnianie braków to dobra rzecz. Myślą o tym dodatkowo ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a dodatkowo deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest zarówno w sukcesu rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Gdy ma to wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sytuacja osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych potrzebne jest ewidencjonowanie każdej spraw na kasie finansowej i polecanie do niej paragonu. Przychody wypowiada się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów oraz pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów albo usług. Daje się również, że rolki do kasy finansowej na jakich emitowane są paragony przytną się w kwocie głównej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo gorzkie i niemożliwe jest obecne, że transakcji zapisanej na kasie fiskalnej nie da się wycofać ani poprawić przy zastosowaniu funkcji widocznych w obecnym daniu. Do kraju marca 2013 roku nie było jednoznaczne, w jaki forma należy dokonać w sukcesu wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale zjawiska też były nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które określają tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one przypominać, opisują oraz dane, jakie muszą się w nich odnaleźć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży przedstawionej w pamięci kasy, a inna spośród nich będzie użytkowana w przypadku ww. błędów. W planie anulowania paragonu potrzebne jest przygotowanie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i formie pomyłki wraz z oryginałem paragonu.