Kasa fiskalna 2017

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Chociaż w ostatnim wypadku omawiany przegląd pragnie być zbudowany najpóźniej dwa lata z tego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wychodzi z prawych aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sytuacji warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, i dokładnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej kojarzone jest jak nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest przeprowadzanie go co roku. Informując o przeglądzie kas rejestrujących, należy też wspominać o nazwaniu odpowiedniego momentu, co powoduje się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy wskazane w miesiącach zamykają się z terminem tego dnia w zeszłym miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w zeszłym miesiącu nie było - w współczesnym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na twarzy będącą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od niedawnego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeby wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w sezonie 5 dni z dnia przygotowanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w istocie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W sensu uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.