Kanaly wentylacyjne 100x100

W wnętrzach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje niemałe zagrożenie wybuchu. A w wszystkim przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje dobre z regułą atex (atex installation), jakie mają za zadanie zwolnić z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako głęboko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w twarzy ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w pomieszczeniach zagrożonych. Należy myśleć o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację natomiast nie dopuszczać do osiadania się w pomieszczeniu sporej liczby zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna stanowić uziemiona, nie robić w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie przynieść iskrzenie i potem wybuch. Kanały odciągowe mają być stworzone ze pewni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny budzić się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uważają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Skutecznym trikiem jest prowadzenie w budowach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, już na wstępie taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno stanowić odpowiednie i dokładne z regułą atex. Montuje się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie a układy samoczyszczące zbyt wielkie natężenie miału w budowie. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie ilości zaś są dobre z określonymi dyrektywami, powinno tam być jak najmniej ludzi zaś to tylko osoby, które w takich miejscach pracują. Przestrzeganie wszelkich wartości i reguł jest sprawą najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty i dania objęte dyrektywą atex posiadają swoje indywidualne oznaczenia i atesty dostające się w znaczeniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: siedzące w górnictwie, robiące w tamtych znaczeniach. Ta szczególnie ważna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.