Jak wyglada zarzadzanie siecia sklepow

Tworząc swój własny biznes w handlu detalicznym, najpierw myślimy o ofercie, ale zaraz po tym zastanawiamy się nad rozwojem naszego przedsiębiorstwa. W naturalny sposób powoduje to do wzrostu liczby sklepów. Sensem i celem ich funkcjonowania jest wymiana towarów poprzez nabywanie ich na korzystnych warunkach oraz sprzedaż z jak największym zyskiem.

Aby zarządzanie siecią sklepów było skuteczne, ważne jest zastosowanie podziału na warstwy: handlową oraz zarządczej. Kierują się one swoimi odrębnymi zasadami funkcjonowania oraz prawami. Zadaniem warstwy handlowej jest zapewnienie jak największej liczby towarów w jak najlepszej jakości. Zadaniami tej drugiej jest efektywna kontrola. Obie te warstwy wymagają łącznika, za którego pośrednictwem odbywać się będzie przekazywanie informacji, tak aby podejmowane w oparciu o nie decyzje były szybkie i efektywne.

Istnieją różne czynniki wpływające na dobre funkcjonowanie sieci handlowej. Wraz z rozwojem sieci powstają nowe elementy. Ważnymi punktami, które należy wziąć pod uwagę, są: pracownicy, klienci, towary, oraz sytuacja gospodarcza. Niezbędną częścią, która pozwala realizować zaplanowaną strategię, jest wdrożenie systemu informatycznego. Działające programy komputerowe w każdym z punktów oraz w centrali rejestrują przez cały proces całkowitego obrotu towarowego. Uruchomienie w sieci modułów rejestrujących czasu pracy, licznik przepływu klientów oraz monitoringu pozwala odpowiednio dostosować działalność. W punktach dystrybucji producenci oraz właściciel powierzają towar, wyposażenie oraz pieniądze swojemu personelowi. Bardzo dobrym krokiem jest dysponowanie maksymalnie obszerną wiedzą na temat działania sklepów, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.
Wiedza na temat towarów, jakie kupowali w przeszłości klienci, jest bezcenna. Wykorzystując liczniki przepływu klientów mamy informacje o tym, w jakich godzinach i w jakie dni sklepy mają najwięcej potencjalnych konsumentów. Analiza taka pomaga w lepszym doborze liczby pracowników. Liczba klientów w połączeniu ze sprzedażą informuje przedsiębiorcę o efektywności sprzedaży. Element ten jest źródłem informacji dla oceny działania sieci.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl