Jak uzyskac odliczenie z tytulu zakupu kasy fiskalnej

Nowe przepisy, które dotyczą kas fiskalnych, weszły w życie 1 stycznia 2015 roku, jeszcze bardziej ograniczają zakres działalności, dla których handlowcy będą zwolnieni z rejestru sprzedaży na urządzeniach fiskalnych. W związku z tym, handlowcy w pierwszym kwartale 2015 roku będą w dużej ilości nabywać kasy fiskalne elzab kraków. Dobrze wiedzieć, w jaki sposób możemy starać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej i jakie zasady są dla vatowców i przedsiębiorców, którzy nie są podatnikami VAT. Jakie wykonać kroki i jakie złożyć papiery by otrzymać odliczenie z tytułu zakupu kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy nabyli kasę fiskalną i ewidencjonują na niej sprzedaż, mają możliwość starania się o zwrot za zakup kasy fiskalnej, jeśli załatwią odpowiednie formalności z tym związane. Mówi o tym ustawa o podatku od towarów i usług zapisana w art. 111 ust. 4.

Główne zasady, które podatnik musi spełnić, aby móc starać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej, ustanowił Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym sprawy odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych. Warunkiem otrzymania zwrotu za kasę jest: złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia, które będzie informowało o liczbie kas rejestrujących, które podatnik zamierza używać do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i wskazanie adresu gdzie będą używane. Zgłoszenie to musi zostać złożone do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, której dotyczy owe zgłoszenie; rozpoczęcie rejestrowania obrotu i kwot podatków nie później, niż w obowiązującym podatnika czasie; dysponowanie przez podatnika dowodem zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

Podatnicy VAT mogą rozliczać zwrot za zakup kasy fiskalnej nie wcześniej, niż w deklaracji VAT za czas, w którym rozpoczęli rejestrowanie sprzedaży na kasie ewidencjonującej. Ustawodawca pozwala na rozliczanie zwrotów w późniejszych deklaracjach, nie określa również ostatecznej daty, kiedy tego rozliczenia powinno się dokonać.

Ważna jest również kwota, jaką mamy możliwość rozliczyć w deklaracji. W razie, gdy, np. kwota podatku, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego jest równa lub większa od kwoty zwrotu jaka nam przysługuje za zakup kasy fiskalnej, możemy odliczyć jeden raz całość w jednej deklaracji.