Instytut neurologii sobieskiego poradnia

http://andragogikastosowana.pl/erppolkas/comarch-erp-xl/comarch-erp-edi/

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest widzący się dziś w Stolicy, włożony w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w tym niezwykłego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w kierunku badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w zasięgu psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w miary kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zasięgu tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowania doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują efektywne oraz piekielnie silne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z sporymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Mała kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być chyba, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją funkcję działania z świcie do tyłu.