Informatyzacja przedsiebiorstw

Przedsiębiorstwa XXI w. są bardzo rozwinięte pod względem informatyzacji. W każdej rozwiniętej firmie możemy znaleźć liczne komputery wspomagające funkcjonowanie każdego działu. Szczególnie zinformatyzowane są działy finansowe. Umiejętność korzystania z programów wspomagających chociażby rozliczenia finansowe przez księgowego jest absolutnie minimalnym kryterium podczas zatrudniania osoby na takie stanowisko.

Informatyzacja przedsiębiorstw to jednak nie tylko pojedyncze programy wspomagające konkretny dział. To przede wszystkim bardzo rozbudowane systemy informatyczne. Najprostsza definicja systemu informatycznego definiuje go jako zbiór elementów, które są ze sobą powiązane w celu przetwarzania danych, przy użyciu techniki komputerowej. Każdy system informatyczny podnosi wydajność zarządzania dając przejrzysty podgląd na wszystkie dostępne dane funkcjonowania firmy w jednym miejscu. Wszelkie problemy w funkcjonowaniu firmy mogą być więc nie tylko zauważane znacznie szybciej, wzrasta również szybkość ich eliminowania. Tak duże korzyści w jakości zarządzania dzięki systemom powoduje wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach na coraz większą skalę. Dedykowany do naszego przedsiębiorstwa system informatyczny może być jednak bardzo dużym wydatkiem. Jednym z powodów, dla których dedykowany system informatyczny zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw jest bardzo drogi, to nie tylko fakt, że musi być on przygotowany od zupełnych podstaw, ale również to, iż bardzo ważnym kryterium jest bezpieczeństwo i niezawodność takiego systemu. Zagwarantowanie stuprocentowej niezawodności wymaga bardzo dużej ilości testów, przy zaangażowaniu znacznej liczby informatyków. Dużą rolę niezawodności i bezpieczeństwa takiego oprogramowania można w prosty sposób wykazać porównując je do zwykłego programu komputerowego. Każdy program lub gra komputerowa w przypadku wykrycia błędu w działaniu jest naprawiana przez twórców. Po naprawie użytkownicy mogą dalej z niego korzystać nie ponosząc żadnych znacznych strat. Jeśli awarii ulegnie system informatyczny w przedsiębiorstwie, jest on oczywiście również naprawiany przez programistów, jednak w tym przypadku przedsiębiorstwo jest narażone na straty spowodowane przestojem w pracy, do której wymagany jest działający system informatyczny.