Hodowla zwierzat laboratoryjnych brwinow

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z istotnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na jedzenie mięsa nastąpiło więc w stopniu zlodowaceń, kiedy niestety było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się drinkiem z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest to sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w współczesnym także ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, a także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest ostatnie styl życia związany z konkretnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z ostatnich indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi godzina będą bawiły się dużą rzeszą klientów.