Grupa pozarow b obejmuje

Zgoda z poziomu gaszenia pożaru jest niezależnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jakiś z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, niemożliwych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i niszczący wszystko co zobaczy na własnej drodze. Każde pomieszczenie, w jakim zajmują ludzie, winno stanowić właściwie zaopatrzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną broń w wojnie z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z prawymi przyrządami, które dostarczają do powstawania ognia i chronienia przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwadze tego tegoż produktu. Dla przykładu, palącego się oleju lub te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar coraz dużo nabierze na miary. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne okazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technologia gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak ma takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej odczuwania na otwartej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za to niezwykle skuteczne w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na działaniu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym niezwykle efektywna w potyczce z płomieniami zaprezentuje się para.