Gaszenie pozarow wewnetrznych ksiazka

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w pomieszczeniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić zastosowana, ze powodu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co przesuwa się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest mało ekonomiczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy łączy się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w skutku związku z wodą.

Para wodna pewno stanowić wyjątkowo stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże niezwykle pomocne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zupełnie dużo skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która zalecana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.