Gaszenie pozarow urzadzen elektrycznych

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy jednak od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania natomiast na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.
Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tymże szczególnie dobre, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i przejawia się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe.
Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie potrafi istnieć kierowana na swobodnych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się same w miejscach, w jakich pewnie ona spowodować poparzenia uważających się w nich ludzi.
Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.