Gaszenie pozarow film

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest ostatnie najatrakcyjniejszy a dużo znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co reaguje z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają najwyższe wykorzystanie. W zależności od posiadanego składu potrafią być brane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najtańszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa swoje zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne stanowić użytkowana w przypadkach płonięcia tych jednych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można korzystać w którymkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w cichych pomieszczeniach o pojemności nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych pomieszczeniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do różnych substancji, ale też zasady ich pobierania i rzucania w obszar pożaru.